Poradenství pro financování nemovitostí

Poskytneme Vám aktuální přehled o financování tak, abyste získali skutečně reálnou představu o Vašich možnostech. Není přitom důležité, zda máte nemovitost již vybranou nebo se teprve rozmýšlíte, zda se do nějaké investice pustit. Zhodnotíme reálnost získání financování včetně podmínek a případných omezení, se kterými je nutné počítat. Zároveň Vám pomůžeme uspořádat Vaše finance tak, aby Váš záměr byl proveditelný. Samozřejmě Vám pomůžeme projít celým procesem zajištění financování tak, aby to pro Vás bylo nejen administrativně, ale i časově co nejméně náročné.