Doplňkové služby

Geometrické plány

 • Změna hranice katastrálního území
 • Rozdělení pozemku
 • Změna hranice pozemku
 • Vyznačení nebo změna obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a vodního díla
 • Určení hranic pozemků při pozemkových úpravách
 • Doplnění souboru geodetických informací o pozemek evidovaný dosud zjednodušeným způsobem
 • Opravu geometrického a polohového určení nemovitostí
 • Upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení
 • Průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
 • Průběh hranice určené soudem
 • Vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

Zastupování a jednání se všemi úřady a statutárními orgány

Katastrální úřad, Finanční úřad, Stavební úřad, družstva atd.

PENB - průkaz energetické náročnosti budov 

Zajištění stavebních úprav, revizí a potřebných oprav nemovitostí