ZAHRADA

Na oplocené ploše pozemku cca 6000 m2 se nachází dvě okrasná jezírka, travnaté plochy a velké množství okrasných keřů i vzácných dřevin. 

Další plochy pozemků ležících za oplocení se skládají částečně z vysazených dřevin, orné půdy a volně rostoucí vegetace.

Fotogalerie